+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB
 • Przejdź do Nas

  Przejdź do Nas

  Zachęcamy do współpracy z Centrum Certyfikacji Jakości. Bądź o krok przed konkurencją

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Oferujemy szkolenia z zakresu systemów zarządzania dostosowane do potrzeb klienta

 • Certyfikacja

  Certyfikacja

  Zapewniamy obiektywną i niezależną ocenę spełnienia wymagań systemów zarządzania

 • Konferencje i Sympozja

  Konferencje i Sympozja

  Szkolenie, inspiracja, integracja.


Certyfikacja

Oferujemy ocenę zgodności systemów zarządzania jakością: AQAP, ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISO/IEC 27001 (ISMS), ISO 18001 (BHP / OHSAS), ISO 22000 (FSMS), EMAS, QSCS, WSK w sposób rzetelny, niezależny i bezstronny.


Więcej


Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania wg standardów NATO - AQAP, jakością, BHP, ochroną środowiska, bezpie- czeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji i innych w obszarach specyficznych aspektów dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji auditorów ww. systemów zarządzania.


Więcej


Konferencje i Sympozja

Cyklicznie organizujemy sympozja i konferencje, w tym międzynarodowe inspirujące do doskonalenia działań w określonych obszarach systemów zarządzania, wymianę doświadczeń, integrację środowiska i rozwijanie współpracy. Łączymy teorię z praktyką.


Więcej


Publikacje AQAP

Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia organizacjom przygotowującym się do certyfikacji w Centrum i obecnym klientom Centrum, następujące publikacje NATO:


Więcej

O Nas


Centrum Certyfikacji Jakości (dawny Zakład Systemów Jakości i Zarządzania) - jednostka certyfikująca systemy zarządzania funkcjonująca w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
 

Certyfikujemy:

systemy zarządzania jakością dostawców zgodnie z NATO-wskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP w oparciu o ratyfikowane przez Polskę porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107;

systemy zarządzania: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 057;

system ekozarządzania i auditu (weryfikacja EMAS) zgodnie z Rozporządzeniem nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. (EMAS) - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr PL-V-0002;

towarzystwa klasyfikacyjne zgodnie z wymaganiami QSCS International Association of Classification Societies;

wewnętrzny systemu kontroli (WSK) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r.;

inne systemy zarządzania GMP, SZRK, itd.

 

Szkolimy w obszarach związanych z wyżej wymienionymi systemami zarządzania.
Publikujemy tłumaczenia dokumentów standaryzacyjnych NATO.
Organizujemy seminaria, sympozja, konferencje, kongresy, w tym międzynarodowe, poświęcone różnym aspektom systemów zarządzania.

Ostatnie aktualności


Uprawnienia

 • Centrum Certyfikacji Jakości jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji upoważniającą do: certyfikacji systemów zarządzania w zakresie następujących dokumentów: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji nr AC 057. Weryfikacji systemu ekozarządzania i auditu (weryfikacji EMAS) wg Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. - certyfikat akredytacji nr PL-V-0002.

 •  
  Centrum Certyfikacji Jakości jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji upoważniającą do: certyfikacji systemów zarządzania w zakresie następujących dokumentów: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji nr AC 057. weryfikacji systemu ekozarządzania i auditu (weryfikacji EMAS) wg Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 - certyfikat akredytacji nr PL-V-0002.

 •  

   
  W dniu 14.11.2011 roku Centrum Certyfikacji Jakości (dawny Zakład Systemów Jakości i Zarządzania) przydzielono kod NCAGE nr 0105H. Dane dotyczące naszej jednostki certyfikującej zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4. Przydzielony kod jest wyróżnikiem Centrum w NATO-wskim systemie Kodyfikacyjnym NCS (NATO Codification System). Zgodnie z polityką AC/135, ukaże się w NATO-wskiej Bazie Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej zawartej w N-MCRL (NATO Master Catalog of References for Logistics).