+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


Certyfikacja

Oferujemy ocenę zgodności systemów zarządzania jakością: AQAP, ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISO/IEC 27001 (ISMS), ISO 18001 (BHP / OHSAS), ISO 22000 (FSMS), EMAS, QSCS, WSK w sposób rzetelny, niezależny i bezstronny.


Więcej


Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania wg standardów NATO - AQAP, jakością, BHP, ochroną środowiska, bezpie- czeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji i innych w obszarach specyficznych aspektów dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji auditorów ww. systemów zarządzania.


Więcej


Konferencje i Sympozja

Cyklicznie organizujemy sympozja i konferencje, w tym międzynarodowe inspirujące do doskonalenia działań w określonych obszarach systemów zarządzania, wymianę doświadczeń, integrację środowiska i rozwijanie współpracy. Łączymy teorię z praktyką.


Więcej


Publikacje AQAP

Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia organizacjom przygotowującym się do certyfikacji w Centrum i obecnym klientom Centrum, następujące publikacje NATO:


Więcej

O Nas


Centrum Certyfikacji Jakości - jednostka certyfikująca systemy zarządzania, wyroby, realizująca roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, funkcjonująca w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
 

Certyfikujemy:

systemy zarządzania jakością dostawców zgodnie z NATO-wskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP w oparciu o ratyfikowane przez Polskę porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107;

systemy zarządzania: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 057;

system ekozarządzania i auditu (weryfikacja EMAS) zgodnie z Rozporządzeniem nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. (EMAS); audyt przedsiębiorców – ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr PL-V-0002;

wyroby – ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2013/29/UE – ocena zgodności wyrobów pirotechnicznych - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203; jednostka notyfikowana nr NB 2768;

towarzystwa klasyfikacyjne zgodnie z wymaganiami QSCS International Association of Classification Societies;

wewnętrzny systemu kontroli (WSK) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r.;

inne systemy zarządzania GMP, SZDA, itd.

 

Szkolimy w obszarach związanych z wyżej wymienionymi systemami zarządzania.
Publikujemy tłumaczenia dokumentów standaryzacyjnych NATO.
Organizujemy seminaria, sympozja, konferencje, kongresy, w tym międzynarodowe, poświęcone różnym aspektom systemów zarządzania.

 

Ostatnie aktualności

 • Szkolenia otwarte - CZERWIEC

  Szanowni Państwo


  Centrum Certyfikacji Jakości WAT zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkole


 • Szkolenie e-learningowe EMS akty prawne

  Szanowni Auditorzy, poniżej znajduje się wykaz zmian w „środowiskowych” aktach prawnych jakie zaszły w 2018 r. Równocześnie zobowiązuję do zapoznania z tymi zmianami.


 • Zmiana lokalizacji BR w Gdańsku

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 30.04.2018 r. Biuro Regionalne CCJ w Gdańsku zmienia swoją lokalizację z ul. Słowackiego 5, Gdańsk-Wrzeszcz na nową lokalizację usytuo


 • Konferencja pt. „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

  W dniach 12-13.04.2018 r. w Warszawie w hotelu Airport Okęcie miała miejsce Konferencja pt. „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” organizowana


 • NOTYFIKACJA NB 2768

  Informujemy, że w dniu 7.04.2018 r. CCJ uzyskał notyfikację nr NB 2768 upoważniającą do certyfikacji wyrobów pirotechnicznych. Zapraszamy do zakładki CERTYFIKACJA ==>