+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


Certyfikacja

Oferujemy ocenę zgodności systemów zarządzania jakością: AQAP, ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISO/IEC 27001 (ISMS), ISO 18001 (BHP / OHSAS), ISO 22000 (FSMS), EMAS, QSCS, WSK w sposób rzetelny, niezależny i bezstronny.


Więcej


Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania wg standardów NATO - AQAP, jakością, BHP, ochroną środowiska, bezpie- czeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji i innych w obszarach specyficznych aspektów dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji auditorów ww. systemów zarządzania.


Więcej


Konferencje i Sympozja

Cyklicznie organizujemy sympozja i konferencje, w tym międzynarodowe inspirujące do doskonalenia działań w określonych obszarach systemów zarządzania, wymianę doświadczeń, integrację środowiska i rozwijanie współpracy. Łączymy teorię z praktyką.


Więcej


Publikacje AQAP

Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia organizacjom przygotowującym się do certyfikacji w Centrum i obecnym klientom Centrum, następujące publikacje NATO:


Więcej

O Nas


Centrum Certyfikacji Jakości - jednostka certyfikująca systemy zarządzania, wyroby, realizująca roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, funkcjonująca w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
 

Certyfikujemy:

systemy zarządzania jakością dostawców zgodnie z NATO-wskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP w oparciu o ratyfikowane przez Polskę porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107;

systemy zarządzania: PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 057;

system ekozarządzania i auditu (weryfikacja EMAS) zgodnie z Rozporządzeniem nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. (EMAS); audyt przedsiębiorców – ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr PL-V-0002;

wyroby – ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2013/29/UE – ocena zgodności wyrobów pirotechnicznych - certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203; jednostka notyfikowana nr NB 2768;

towarzystwa klasyfikacyjne zgodnie z wymaganiami QSCS International Association of Classification Societies;

wewnętrzny systemu kontroli (WSK) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r.;

inne systemy zarządzania GMP, SZDA, itd.

 

Szkolimy w obszarach związanych z wyżej wymienionymi systemami zarządzania.
Publikujemy tłumaczenia dokumentów standaryzacyjnych NATO.
Organizujemy seminaria, sympozja, konferencje, kongresy, w tym międzynarodowe, poświęcone różnym aspektom systemów zarządzania.

 

Ostatnie aktualności

 • Uroczystości jubileuszowe

  W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sali kinowej klubu WAT odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia powstania Wydziału Logistyki WAT, 5-lecia Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i


 • Szkolenia otwarte - CZERWIEC

  Szanowni Państwo!


  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia otwarte organizowane przez


 • SQA WYNIKI

  Z przyjemnością informujemy, że Agro-Star Tadeusz Nogaj Sp. z o.o. Sp.k. uplasował się na wysokiej pozycji w konkursie Service Quality Award 2018/19 jako

 • Akredytacja w zakresie PN-ISO 45001:2018-06

  Szanowni Państwo,


  z przyjemnością informujemy, że Centrum Certyfikacji Jakości jako jedna z dwóch jednostek certyfikacyjnych w Polsce uzyskała akredyta


 • Patronat honorowy konferencji CCJ 2019

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek objął patronatem ho