+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Certyfikacja - Informacje ogólne


Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach akredytacji nr AC 057 oferujemy certyfikację dla każdej organizacji niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności w zakresie:


 • Systemu zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001 (QMS),
 • Systemu zarządzania środowiskowego - PN-EN ISO 14001 (EMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PN-N 18001 (BHP) / BS OHSAS 18001 (OHSAS) / PN-ISO 45001:2018-06 (HSMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - PN-EN ISO 22000 (FSMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS).


Akredytacja nr PL-V-0002 uprawnia CCJ do prowadzenia procesów weryfikacji EMAS wg Rozporządzenia 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami. W ramach tej akredytacji CCJ, jest uprawnione do:


 • przeprowadzania audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (zwanego również audytem recyklera,
 • przeprowadzania audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.


W ramach akredytacji nr AC 203, autoryzacji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikacji Komisji Europejskiej oferujemy certyfikacje wyrobów pirotechnicznych.


CCJ będąc jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej, certyfikuje systemy zarządzania jakością dostawców na zgodność z wymaganiami sojuszniczych publikacji standaryzacyjnych AQAP, tj.: AQAP 2110, AQAP 2310 oraz AQAP 2210, AQAP 2105. W ramach resortu obrony narodowej współpracujemy z instytucjami zamawiającymi i nadzorującymi realizację wyrobów obronnych.


CCJ jest jednostką certyfikującą upoważnioną do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (WSK) z wymaganiami określonymi w artykule 11, ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 23 marca 2020 r. poz. 509).


W ramach uznania międzynarodowego stowarzyszenia IACS oraz QACE (organizacji uznanej przez CIC UE) certyfikujemy systemy zarządzania Towarzystw Klasyfikacyjnych na rzecz bezpieczeństwa statków, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego wg QSCS IACS.


Ponadto CCJ prowadzi certyfikację w zakresie:


 • systemu zarzadzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018-09,
 • systemu zarzadzania ciągłością działania wg PN-EN ISO 22301:2014-11,
 • systemu zarządzania jakością usług medycznych zgonie z normą PN-EN ISO 15224:2017-02,
 • dobrej praktyki produkcji branży kosmetycznej w oparciu o normę PN-EN ISO 22716:2009 (GMP),
 • systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z norma PN-ISO 37001:2017.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI


 • zwiększenie zaufania i oczekiwań klienta,
 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie działalności,
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji,
 • jasny podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • zwiększenie efektywności działania organizacji,
 • gwarancja wiarygodności w inwestycjach zagranicznych,
 • wzrost świadomości pracowników dotyczących celów i dążeń firmy,
 • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie zagrożeń oraz rozwiązywanie problemów,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • podniesienie prestiżu na rynku krajowym i międzynarodowym.

CCJ nie zajmuje się wdrożeniami systemów zarządzania.


Organizacje zainteresowane współpracą z CCJ zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi tutaj