+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Certyfikacja - Informacje ogólne


Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach akredytacji (nr AC 057) oferujemy certyfikację dla każdej organizacji niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności w zakresie:


 • Systemu zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001 (QMS),
 • Systemu zarządzania środowiskowego - PN-EN ISO 14001 (EMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PN-N 18001 (BHP) / BS OHSAS 18001 (OHSAS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - PN-EN ISO 22000 (FSMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - PN-ISO/IEC 27001 (ISMS).


Akredytacja (nr PL-V-0002) uprawnia CCJ do prowadzenia procesów weryfikacji EMAS wg Rozporządzenia 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r.

CCJ będąc jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej, jako instytucja nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, certyfikuje systemy zarządzania jakością dostawców na zgodność z wymaganiami sojuszniczych publikacji standaryzacyjnych AQAP, tj.: AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2210, AQAP 2105, AQAP 2310. Uczestnicząc w pracach natowskiej grupy roboczej WG 2 ds. jakości wchodzącej w skład Grupy Głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu posiadamy dostęp do aktualnych informacji dotyczących zastosowania STANAG 4107 oraz AQAP 4107 w procesie nadzorowania jakości realizacji wyrobów obronnych oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością. W ramach resortu obrony narodowej współpracujemy z instytucjami zamawiającymi i nadzorującymi realizację wyrobów obronnych.

CCJ jest jednostką certyfikującą upoważnioną do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (WSK) z wymaganiami określonymi w artykule 11, ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194).

Ponadto CCJ prowadzi certyfikację w zakresie:


 • systemu zarządzania Towarzystw Klasyfikacyjnych na rzecz bezpieczeństwa statków, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego wg IACS QSCS,
 • dobrej praktyki produkcji branży kosmetycznej w oparciu o normę PN-EN ISO 22716 (GMP),
 • systemu zarządzania jakością w placówkach służby zdrowia zgodnie z normą PN-E N 15224,
 • systemu zapobiegania ryzykom korupcyjnym.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI


 • zwiększenie zaufania i oczekiwań klienta,
 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie działalności,
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji,
 • jasny podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • zwiększenie efektywności działania organizacji,
 • gwarancja wiarygodności w inwestycjach zagranicznych,
 • wzrost świadomości pracowników dotyczących celów i dążeń firmy,
 • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie zagrożeń oraz rozwiązywanie problemów,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • podniesienie prestiżu na rynku krajowym i międzynarodowym.

CCJ nie zajmuje się wdrożeniami systemów zarządzania.


Organizacje zainteresowane współpracą z CCJ zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi tutaj