+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

UPRAWNIENIA

Akredytacja PCAWojskowa Akademia Techniczna jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji upoważniającą do:

  • certyfikacji systemów zarządzania w zakresie następujących dokumentów PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-ISO 45001 (HSMS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji nr AC 057.
  • weryfikacji systemu ekozarządzania i auditu (weryfikacji EMAS) wg Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. - certyfikat akredytacji nr PL-V-0002,
  • certyfikacja wyrobów - certyfikat akredytacji nr AC 203.

ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu obronności i bezpieczeństwa państwa. Proces certyfikacji wykonuje Centrum Certyfikacji Jakości.Uprawnienia MONDecyzja nr 63/MON

z dnia 24.03.2016 r.


Statut WAT

z dnia 5.06.2017 r. - tekst jednolity.

Wojskowa Akademia Techniczna jako instytucja wojskowa podległa Ministrowi Obrony Narodowej (Decyzja nr 63/MON z dnia 24.03.2016 r.) zgodnie ze statutem WAT (Decyzja nr 203/MON z dnia 6.07.2012 r.) wykonuje proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami NATO. Proces certyfikacji wykonuje Centrum Certyfikacji Jakości.Centrum Certyfikacji Jakości posiada kod NCAGE nr 0105H. Dane zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4. Przydzielony kod jest wyróżnikiem CCJ w NATO-wskim systemie Kodyfikacyjnym NCS (NATO Codification System).Uprawnienia MPiT
Zgodnie z Decyzją nr 5/A/18 z dnia 06.03.2018 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Wojskowa Akademia Techniczna Centrum Certyfikacji Jakości uzyskała autoryzację w celu notyfikacji.Notyfikacja nr NB 2768


Zgodnie z rozporządzeniem (MG poz. 525 z dnia 12.04.2013 r.) Wojskowa Akademia Techniczna jest upoważniona do certyfikacji Wewnętrznego Systemu Kontroli jako jedna z siedmiu jednostek certyfikacyjnych zgodnie z wymaganiami ISO 9001 oraz Ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1050).Uprawnienia IACSWojskowa Akademia Techniczna jako jedna z czterech jednostek certyfikacyjnych na świecie uznana jest przez IACS (International Association of Classification Societies) do certyfikacji Towarzystw Klasyfikacyjnych Statki na zgodność z wymaganiami określonymi na schemacie QSCS (Quality Management System Certification Scheme).