+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

UPRAWNIENIA

Akredytacja PCA

 

Wojskowa Akademia Techniczna jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji upoważniającą do:

  • certyfikacji systemów zarządzania w zakresie następujących dokumentów PN-EN ISO 9001 (QMS), PN-EN ISO 14001 (EMS), PN-N 18001 (BHP), BS OHSAS 18001 (OHSAS), PN-ISO 45001 (HSMS), PN-EN ISO 22000 (FSMS), PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS) - certyfikat akredytacji nr AC 057.
    Zakres Akredytacji PCA
  • weryfikacji systemu ekozarządzania i auditu (weryfikacji EMAS) wg Rozporządzenia nr 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. - certyfikat akredytacji nr PL-V-0002.
    Zakres akredytacji PCA

ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu obronności i bezpieczeństwa państwa. Proces certyfikacji wykonuje Centrum Certyfikacji Jakości.

 

 

Uprawnienia MON

 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych


DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem


DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem


Statut WAT z dnia 9 października 2019 r.
Centrum Certyfikacji Jakości posiada kod NCAGE nr 0105H. Dane zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4. Przydzielony kod jest wyróżnikiem CCJ w NATO-wskim systemie Kodyfikacyjnym NCS (NATO Codification System).

 

Uprawnienia MR

 Zgodnie z Decyzją nr 5/A/18 z dnia 06.03.2018 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Wojskowa Akademia Techniczna Centrum Certyfikacji Jakości uzyskała autoryzację w celu notyfikacji.Notyfikacja nr NB 2768

Zgodnie z rozporządzeniem (MG poz. 525 z dnia 12.04.2013 r.) Wojskowa Akademia Techniczna jest upoważniona do certyfikacji Wewnętrznego Systemu Kontroli jako jedna z siedmiu jednostek certyfikacyjnych zgodnie z wymaganiami ISO 9001 oraz Ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z dnia 23 marca 2020 poz. 509).

 

 

Uprawnienia IACS

 

Wojskowa Akademia Techniczna jako jedna z czterech jednostek certyfikacyjnych na świecie uznana jest przez IACS (International Association of Classification Societies) do certyfikacji Towarzystw Klasyfikacyjnych Statki na zgodność z wymaganiami określonymi na schemacie QSCS (Quality Management System Certification Scheme).