+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

SZDA

Szanowni Państwo


Informujemy, że Centrum Certyfikacji Jakości oferuję również usługi certyfikacyjne w zakresie ISO 37001 - System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Przygotowanie do certyfikacji oraz przeprowadzenie oceny odbywa się w drodze indywidualnych uzgodnień klienta z CCJ. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 261 837 742.