+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Konferencja 2009

Archiwum 2009

W dniach 11-13 maja 2009 r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się


IX KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
"PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UE"

Temat przewodni:


"JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA cz. II "

Organizatorzy Konferencji:


Cel Konferencji:

Celem konferencji jest omówienie problemów i rozwiązań prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się zaopatrywaniem, jakością, kodyfikacją i normalizacją, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców.


Tematyka konferencji:

  • problemy jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
  • problemy występujące w zarządzaniu jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem żywności w przemyśle, medycynie, edukacji i administracji,
  • ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • metody doskonalenia jakości,
  • ekonomiczność, efektywność i skuteczność systemów zarządzania jakością,
  • planowanie jakości,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie konfiguracją wyrobów,
  • normalizacja techniczna,
  • kodyfikacja wyrobów.