Konferencja 2010

Archiwum 2010

W dniach 7-9 czerwca 2010 r. odbyła się

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UE"

pod patronatem honorowym
Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji MON
Pana Marcina IDZIKA


Temat przewodni:


"JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA cz. III"

Organizatorzy Konferencji:


Cel Konferencji:

Celem konferencji jest omówienie problemów i rozwiązań prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się zaopatrywaniem, jakością, kodyfikacją i normalizacją, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców.


Tematyka konferencji:

 • problemy jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 • problemy występujące w zarządzaniu jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem żywności w przemyśle, medycynie, budownictwie, edukacji i administracji,
 • ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • metody doskonalenia jakości,
 • ekonomiczność, efektywność i skuteczność systemów zarządzania jakością,
 • planowanie jakości,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie konfiguracją wyrobów,
 • zarządzanie projektami,
 • normalizacja techniczna,
 • kodyfikacja wyrobów.