+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Konferencja 2012

Archiwum 2012


W dniach 10-12 października 2012 r. odbyła się
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UE"

pod patronatem honorowym JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA

Temat przewodni:


"JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA cz. IV "

Organizator Konferencji:

 • Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania

Współorganizatorzy Konferencji:


Cel Konferencji:

Celem konferencji jest omówienie problemów i rozwiązań prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się zaopatrywaniem, jakością, kodyfikacją i normalizacją, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców.


Tematyka konferencji:

 • problemy jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji wyrobów,
 • problemy występujące w zarządzaniu: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem żywności w medycynie, budownictwie, administracji i innych obszarach,
 • ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • ekonomiczność, efektywność i skuteczność systemów zarządzania jakością,
 • planowanie jakości wyrobu,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie konfiguracją wyrobów,
 • zarządzanie projektami,
 • normalizacja techniczna,
 • kodyfikacja wyrobów.