+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Kongres 2014


XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
"PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE
INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ"
Temat przewodni: "Jakość - problemy i rozwiązania"

pod patronatem honorowym JM Rektora-Komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA

17-20 listopada 2014 r. Zakopane-Kościelisko

Organizatorzy Kongresu:

Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej:

 • Centrum Certyfikacji Jakości
 • Instytut Logistyki

Współpraca:

 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Akademia Obrony Narodowej
 • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 • Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Cele Kongresu:

 • omówienie problemów naukowych funkcjonujących w obszarze logistyki, jakości, zarządzania jakością i innych systemów zarządzania,
 • omówienie rozwiązań jakościowych, prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się logistyką, zaopatrywaniem i jakością, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców,
 • wymiana doświadczeń personelu odpowiedzialnego za utrzymywanie i doskonalenie różnych systemów zarządzania w organizacjach certyfikowanych przez CCJ WAT.

Tematyka Kongresu:

 • problemy jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji wyrobów oraz w szeroko pojętych działaniach usługowych,
 • problemy występujące w zarządzaniu: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem energetycznym, ciągłością działania w medycynie, budownictwie, administracji i innych obszarach gospodarczych,
 • ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • ekonomiczność, efektywność i skuteczność systemów zarządzania,
 • planowanie jakości wyrobu,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie konfiguracją,
 • zarządzanie projektami,
 • normalizacja,
 • kodyfikacja wyrobów obronnych,
 • logistyka stosowana.