+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Sympozjum 2015


SYMPOZJUM CCJ
"DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA"

19-22 października 2015 r.
Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku

Z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w Sympozjum organizowanym przez Centrum Certyfikacji Jakości "Doskonalenie systemów zarządzania". Celem sympozjum jest inspiracja do doskonalenia działań w określonych obszarach systemów zarządzania, wymiana doświadczeń, integracja środowiska, rozwijanie współpracy.

Tematyka sympozjum (uzależniona od zgłoszonych referatów):

 • zmiany i rozwój systemów w zakresie:
  • zarządzania jakością według ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016;
  • zarządzania przedsięwzięciem według AQAP 2020:2015;
  • zarządzania środowiskiem według ISO 14001:2015, w tym weryfikacji EMAS, oraz zarządzania energią ISO 50001;
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według wymagań normy PN-N 18001;
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2013 oraz zarządzania ciągłością działania ISO 22301;
  • zarządzania konfiguracją według ACMP 2000:2015, ACMP 2100:2015, AQAP 2009:2015;
  • zarządzania niezawodnością według ADMP 01 oraz ADMP 02;
  • zarządzania ryzyka według ARAMP 01:2012 z zastosowaniem ISO 31000;
  • planowania jakości według AQAP 2105;
  • nadzorowania jakości według AQAP 2070;
 • system zapobiegania ryzykom korupcyjnym (SZRK);
 • zarządzanie jakością w ochronie zdrowia;
 • Wewnętrzny System Kontroli (WSK), w tym koncesja MSW, w aspekcie zmian w przepisach i wymaganiach prawnych;
 • zastosowanie metod statystycznych, wykorzystanie mierników procesów;
 • zmiany w procesach certyfikacji.