+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
BHP / A BHP Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 2 dni --- ---

---

---

---

16 - 17

Zakres szkolenia:

 • wymagania ISO 45001,
 • odpowiedzialność, uprawnienia, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza i umiejętności auditora,
 • identyfikacja wymagań prawnych i innych oraz ich wykorzystanie w działaniach auditora,
 • ocena ryzyka - zasady i podejście,
 • prowadzenie auditu: planowanie, realizacja, opracowanie wyników/dokumentacji, przedstawienie i zapisy niezgodności,
 • działania poauditowe.


Cel szkolenia:

Systemy zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wymagają ciągłego doskonalenia.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditu wewnętrznego ("pierwszej strony"), a także ogólnych wiadomości na temat zarządzania programem auditów systemu zarządzania BHP, funkcjonującego według wymagań normy ISO 45001.

W trakcie niniejszego szkolenia uczestnicy poznają najlepsze praktyki i techniki auditowania systemu zarządzania BHP.
Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

Forma szkolenia:

 • wykład połączonych z dyskusją,
 • ćwiczenia warsztatowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z zasadami i najskuteczniejszymi technikami auditowania.


Do kogo adresowana jest oferta:

 • kandydatów na auditorów wewnętrznych systemów zarządzani BHP,
 • specjalistów ds. BHP,
 • osób odpowiadających za zarządzanie programem auditów zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001,
 • osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności auditorskie.


Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • przygotowanie do prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP, w tym: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń - źródeł wypadków, awarii i strat, inspiracja do kreowania rozwiązań wpływających na wzrost "kultury pracy": poprawa jakości i wydajności w przyjaznym dla pracownika środowisku pracy,
 • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.


Koszt szkolenia to: 1000 zł netto + 23% VAT (1230 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy, lunch,
 • egzamin,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.