+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

KONGRES 2018XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
"PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE
INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ"

Temat przewodni: "Jakość - problemy i rozwiązania"

25-28 września 2018 r.
Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku


Organizatorzy Kongresu:

Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Certyfikacji Jakości


Cele Kongresu:

 • omówienie problemów naukowych funkcjonujących w obszarze jakości, zarządzania jakością, logistyki i innych systemów zarządzania,
 • omówienie rozwiązań jakościowych, prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się jakością, zaopatrywaniem i logistyką, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców,
 • wymiana doświadczeń personelu odpowiedzialnego za utrzymywanie i doskonalenie różnych systemów zarządzania w organizacjach certyfikowanych przez CCJ WAT.


Tematyka Kongresu:

 • problemy jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji wyrobów oraz w szeroko pojętych działaniach usługowych,
 • problemy występujące w zarządzaniu: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem energetycznym, ciągłością działania w medycynie, budownictwie, administracji i innych obszarach gospodarczych,
 • ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • ekonomiczność, efektywność i skuteczność systemów zarządzania,
 • planowanie jakości wyrobu,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie konfiguracją,
 • zarządzanie projektami,
 • normalizacja,
 • kodyfikacja wyrobów obronnych,
 • logistyka stosowana.