+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

KOMITETY

Komitet honorowy

 • dr inż. Martin Dvořák – Defence Standardization, Codification and Government Quality Assurance Authority, Czech Republic,
 • inż. Emil Košút – Government Quality Assurance, DSCGQA Authority, Slovak Republic,
 • dr inż. Włodzimierz Lewandowski – Prezes Głównego Urzędu Miar,
 • dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • płk Paweł Sweklej - Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.


Komitet naukowy

 • dr inż. Witold Pokora – Wojskowa Akademia Techniczna – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego – honorowy przewodniczący.


Członkowie:

 • dr hab. inż. Sławomir Augustyn – Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
 • dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczy w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • dr inż. Leszek Bogdan – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,
 • dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • dr inż. Jacek Borkowski – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr inż. Anna Borucka – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr Ewa Dębicka – Instytut Transportu Samochodowego,
 • dr inż. Martin Dvořák – Defence Standardization, Codification and Government Quality Assurance Authority, Czech Republic,
 • prof. dr hab. inż. Jan Figurski – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, prof. PW – Politechnika Warszawska,
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska,
 • dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASW – Akademia Sztuki Wojennej,
 • dr inż. Joanna Jasińska – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr inż. Arkadiusz Jóźwiak – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr Paweł Kler – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. Lech Kościelecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • inż. Emil Košút – Government Quality Assurance, DSCGQA Authority, Slovak Republic.
 • dr Dorota Krupnik – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr hab. inż. Zdzisław Kurasiński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Alicja Maleszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP – Politechnika Poznańska,
 • dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płaczek – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ – Politechnika Śląska,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • dr inż. Marek Szudrowicz – Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,
 • dr inż. Paweł Ślaski – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań,
 • dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr inż. Piotr Waślicki – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.


Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr inż. Witold Pokora


Członkowie:

 • Włodzimierz Gniewek,
 • Joanna Jasińska,
 • Tomasz Kabata,
 • Ewa Słowik,
 • Bartosz Woźniak.