+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

PROGRAM KONGRESU

I Dzień Kongresu - 25.09.2018 (WTOREK)

15:00 - 15:50 Obiad
16:00 - 18:20 I Sesja Główna - Sala A (kinowa)
16:00 - 16:20 Otwarcie Kongresu
16:20 - 16:40 Zadania infrastruktury wojskowej w kontekście infrastruktury obronnej
16:40 - 17:00 Miejsce i rola WCNJiK w resorcie obrony narodowej
17:00 - 17:20 Moratex - technology starts in the laboratory over 60 years on the research market
17:20 - 17:40 Korzyści, wyzwania i rola normalizacji w budowaniu europejskich zintegrowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego
17:40 - 18:00 Metrologia na rzecz współpracy z gospodarką narodową

18:00 - 18:20

Dyskusja
19:00 Kolacja uroczysta

II Dzień Kongresu - 26.09.2018 (ŚRODA)

08:00 - 08:50 Śniadanie
09:00 - 13:00

Zajęcia fakultatywne

13:00 - 15:00

Obiad
15:00 - 17:40 I Sesja Równoległa - Sala A (kinowa)
15:00 - 15:20 System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej w świetle zachodzących zmian
15:20 - 15:40 Zarządzanie kosztami jakości w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce
15:40 - 16:00 System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w resorcie obrony narodowej – inne spojrzenie
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 16:50 Jakość danych w aspekcie integracji z NATO i UE - problemy i proponowane rozwiązania
16:50 - 17:10

Polonizacja sprzętu wojskowego w kontekście bezpieczeństwa i obronności państwa

17:10 - 17:40 Dyskusja
19:00 Kolacja
15:00 - 18:00 II Sesja Równoległa - Sala D
15:00 - 15:20 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach służby zdrowia zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015
15:20 - 15:40 Praktyczne aspekty funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego
15:40 - 16:00 Kontekst organizacji jako nowe wymaganie na przykładzie podmiotu leczniczego
16:00 - 16:20 Zintegrowany System Zarządzania w WIML - wybrane zagadnienia obszaru działalności leczniczej
16:20 - 16:40 Suplementy diety, wyroby medyczne i leki w świetle prawa i wymagań ISO 22000
16:40 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:20 Wymagania jakościowe dla racji żywnościowych przeznaczonych do żywienia wojsk NATO
17:20 - 17:40 Ocena jakości wiedzy żywieniowej żołnierzy wojsk obrony terytorialnej jako element bezpieczeństwa żywienia
17:40 - 18:00 Dyskusja
19:00 Kolacja

III Dzień Kongresu - 27.09.2018 (CZWARTEK)

08:00 - 08:50 Śniadanie
09:00 - 13:20 I Sesja Główna - Sala A (kinowa)
09:00 - 10:00 Ocena procesów poprzez wskaźniki zdolności i wydajności jakościowej z uwzględnieniem niepewności pomiarowej - dyskusja
10:00 - 10:20 Model obszarów identyfikacji ryzyk i szans wpływających na jakość procesów przemysłowych

10:20 - 10:40

Prezentacja firmy Semicon
10:40 - 11:00 Przerwa kawowa

11:00 - 11:20

Normalizacyjne aspekty jakości w transporcie

11:20 - 11:40

Ryzyko w podejściu procesowym a strategia zintegrowanego zarządzania

11:40 - 12:00

Badania nad doskonaleniem jakości usług transportu samochodowego

12:00 - 12:20

Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody BOW-TIE, na przykładzie procesu magazynowania

12:20 - 12:40

Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłu obronnego

12:40 - 13:00

Analiza systemu zarządzania w oparciu o kluczowe ryzyka
13:00 - 13:20

Dyskusja

13:30 - 15:00

Obiad

15:00 - 17:30 II Sesja Równoległa- Sala A (kinowa)
15:00 - 15:20Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006
15:20 - 15:40Wewnętrzny System Kontroli – zmiany w wymaganiach prawnych
15:40 - 16:00Praktyczne aspekty zarządzania procesami wg. ISO 14001
16:00 - 16:30Przerwa kawowa
16:30 - 16:50Wybrane zagadnienia postępowania z odpadami w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie WZU S.A.
16:50 - 17:10Skuteczność audytów recyklera odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w odniesieniu do oczekiwań zainteresowanych stron
17:10 - 17:30

Dyskusja

19:00

Kolacja

15:00 - 17:00 III Sesja Równoległa - Sala D
15:00 - 15:20Kryteria certyfikacji wojskowych statków powietrznych w świetle Zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu /EMAR/
15:20 - 15:40System oceny wyrobów pirotechnicznych w świetle wymagań i przepisów UE
15:40 - 16:00System jakości w świetle zharmonizowanych europejskich wymagań zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych
16:00 - 16:20Wykorzystanie elementów systemu jakości w procesie certyfikacji organizacji projektującej (lub wyrobu) według przepisów zdatności do lotu.

16:20 - 17:00

Dyskusja

19:00

Kolacja

IV Dzień Kongresu - 28.09.2018 (PIĄTEK)

08:00 - 08:50 Śniadanie
09:00 - 11:30 I Sesja Główna – Sala A (kinowa)
09:00 - 09:30 Perspektywa rozwoju systemów zarządzania w aspekcie certyfikacji
09:30 - 10:30 Problemy i rozwiązania w zakresie audytowania systemów zarządzania - panel dyskusyjny
10:30 - 11:00 Podsumowanie, dyskusja
11:00 - 11:30 Zakończenie kongresu