+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

Obowiązek audytu

Każda organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz każdy zakład przetwarzania są obowiązani od 1 stycznia 2017 r. do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego. Wynika to z treści ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Zgodnie z ustawą, audyt musi być przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).


Centrum Certyfikacji Jakości, jako akredytowany weryfikator EMAS (numer akredytacji PL-V-0002), jest uprawnione do przeprowadzania audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.


Cel audytu

Celem audytu jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania.


Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego oraz szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.


Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.


W celu otrzymania oferty dotyczącej audytu organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zapytania ofertowego, który możecie Państwo pobrać w tym miejscu


Zapraszamy również do udziału w innych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, których harmonogram znajdziecie Państwo w zakładce "Szkolenia".