+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Zgodnie z Komunikatem nr 240 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w sprawie zmian wynikających z opublikowania nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 informujemy, że norma nie wprowadza nowych wymagań. Aktualizacja normy wynika jedynie z wprowadzenia wcześniej wydanych korekt do normy ISO/IEC 27001:2013: Cor 1:2014 do aneksu A punkt 8.1.1 oraz Cor. 2:2015 do punktu 6.1.3.


Od 01.01.2018 r. kryteriami auditu będą dwie normy - PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.


CCJ będzie wydawać certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 po aktualizacji dokumentów akredytacyjnych przez Polskie Centrum Akredytacji. Na życzenie organizacji możliwe jest wcześniejsze otrzymanie certyfikatu ale bez symbolu akredytacji PCA po uzyskaniu pozytywnych wyników z auditu na wniosek Auditora wiodącego.


Uprzejmie informujemy, że norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (wersji angielskiej) jest dostępna w sprzedaży realizowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny (www.pkn.pl).


Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji o programie prac normalizacyjnych Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych w zakresie statusu tłumaczenia normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – www.pkn.pl Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (link bezpośredni do programu prac - https://pzn.pkn.pl/kt/info/work-program/9000129428).


Dodaj Komentarz