+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informujemy, że Centrum Certyfikacji Jakości pomyślnie przeszło proces rozszerzenia akredytacji w zakresie prowadzenia rocznych audytów zewnętrznych, stając się tym samym akredytowanym weryfikatorem środowiskowym w obszarze gospodarki odpadami.


Możemy pochwalić się uprawnieniami nadanymi przez Polskie Centrum Akredytacji w obszarze audytów przedsiębiorców zgodnie z ustawą 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Audyt recyklera” oraz „Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania”


Aktualny zakres akredytacji Weryfikatora EMAS Nr PL-V-0002 (wydanie nr 12 z dnia 15 czerwca 2018 r.) dostępny jest pod adresem:


https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akred...


Dodaj Komentarz