+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Certyfikacja wyrobów

Zadania Wojskowej Akademii Technicznej jako jednostki certyfikującej wyroby realizuje Centrum Certyfikacji Jakości, które:


  • Posiada status jednostki notyfikowanej i jest zarejestrowane przez Komisję Europejską pod numerem 2768.

  • Posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203 oraz wewnętrzny system zarządzania jakością i udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 17065.

  • Stale poszerza zakres swojej działalności o kolejne obszary certyfikacji na zgodność z normami krajowymi, międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.


Zapewniamy sprawną obsługę i płynną komunikację.

Uczestniczymy w pracach europejskich jednostek notyfikowanych.

Współpracujemy z laboratoriami w Polsce i Chinach.Polityki OTWÓRZ
Notyfikacja OTWÓRZ
Zakres Akredytacji OTWÓRZ