+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Certyfikacja

Zadania Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostki Certyfikującej Wyroby realizuje Centrum Certyfikacji Jakości.


Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203. Jednostka posiada wewnętrzny system zarządzania jakością oraz posiada udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 17065.


Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej posiada również notyfikację Komisji Europejskiej – numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej – 2768.


Centrum Certyfikacji Jakości stale poszerza zakres swojej działalności o kolejne obszary certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej na zgodność z normami krajowymi, międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.Polityki OTWÓRZ
Certyfikat Akredytacji OTWÓRZ
Zakres Akredytacji OTWÓRZ
Notyfikacja OTWÓRZ