+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo


Centrum Certyfikacji Jakości WAT zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia otwarte, które zostały zaplanowane w październiku 2018 r.:


L.p.

SYMBOL

SZKOLENIA

PLANOWANY TERMIN

CENA NETTO

UWAGI
1.

AQAP / PJ

Planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105:2017

01.10

500 zł
2. AQAP / NA

Wymagania AQAP 2110:2016 - Implementacja wymagań AQAP do systemu zarządzania jakością

04.10 500 zł
3.

AQAP / QSA

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015

17-18.10

/2 dni/

1000 zł

4.

AQAP / ZR

Zarządzanie ryzykiem (z uwzględnieniem ARAMP-01:2012)

23.10

500 zł

5.

AQAP / CM

Zarządzanie konfiguracją (z uwzględnieniem ACMP 2100:2017)

24.10

500 zł

6.

QMS / R2015

Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015

15.10

500 zł

7.

QMS / ZR ISO

Zarządzanie ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012

16.10

500 zł

8.

QMS / KO

ISO 9001:2015 - określanie kontekstu organizacji

08.10

500 zł

9.

QMS / KOR

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 37001 oraz projektem ustawy o jawności życia publicznego

26.10

500 zł

10.

QMS / NKO

ISO 9001:2015 – nowe wyzwania dla najwyższego kierownictwa organizacji

31.10

500 zł

11.

QMS / ZKJ

Zarządzanie kosztami jakości

22.10

500 zł

NOWOŚĆ
12.

ISMS / O

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017

10-11.10
/2 dni/

1000 zł

13.

EMS / PI

Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja

03.10

400 zł

CENA PROMOCYJNA

14.

EMS / AZR

Audity zewnętrzne recyklerów odpadów opakowaniowych

09.10

400 zł

CENA PROMOCYJNA
15.

EMS / ZSE

System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 z elementami EMAS oraz zmianami w ISO 14001:2015

29-30.10
/2 dni/

1000 zł

16.

WSK

Wewnętrzny System Kontroli - wymagania prawne i certyfikacja

25.10

500 zł

Informujemy, że na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia” został opublikowany harmonogram szkoleń otwartych, zaplanowanych w drugim półroczu 2018 r.


Ponadto zapraszamy na nasze szkolenia - szczegółowe informacje


W celu zgłoszenia i rezerwacji szkolenia prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i Marketingu (261 839 734) lub mailem: szkolenia@ccj.wat.edu.pl.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:


CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail.


Prosimy o dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji szkolenia. Opłatę można uiścić po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.ZAPRASZAMY!!!


Dodaj Komentarz