+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

KOMUNIKATY

Termin ważności certyfikatu dotyczy Posiadacza certyfikatu, który zobligowany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych dotyczących wyrobu w okresie ważności certyfikatu, w tym jego odpowiedniego oznakowania.


Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurze rozpatrywania skargi odwołań.


Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji.