+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

CERTYFIKACJA OBOWIĄZKOWA

Dyrektywa 2013/29/UE


Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej posiada autoryzację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii i notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie:


  • Wyroby pirotechniczne widowiskowe (klasa F1, F2, F3, F4);
  • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego (klasa T1, T2);
  • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do pojazdów;
  • Pozostałe wyroby pirotechniczne (z wyłączeniem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów - klasa P1, P2);


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 2016 poz. 818), wdrażającym Dyrektywę UE i PE 2013/29/UE.


W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z modułami:


  • Moduł B - Badanie typu UE;
  • Moduł C2 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu;
  • Moduł D - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji;
  • Moduł E - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu.


Wykaz Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 2013/29/UE