KOMUNIKATY

Komunikat nr 2/FSMS/19 z dnia 05.03.2019 r. w sprawie opublikowana nowelizacji normy PN-EN ISO 22000:2018-08 OTWÓRZ
Komunikat nr 1/OHS/18 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie okresu przejściowego na nowe wydanie normy PN-ISO 45001:2018-06 OTWÓRZ