+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

W związku z wydaniem norm PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzenie ryzykiem – Wytyczne oraz PN-ISO-10007:2018-05 Zarządzanie jakością - Wytyczne zarządzania konfiguracją uprzejmie informujemy, że w wymaganiach AQAP 2110:2016 (w tym ACMP 2100:2017 wprowadzającym ISO 1007:2003 jako wymaganie, poprzez zamianę „zaleca się ” na „powinno”) przywołane są do stosowania: PN-ISO 31000:2009 Zarządzenie ryzykiem – Zasady i wytyczne oraz PN-ISO-10007:2003 Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją. Zachęcamy do pozyskiwania nowych wydań ww. norm oraz wykorzystywania ich do doskonalenia systemu zarządzania jakością, ze względu na możliwość uszczegółowienia wymagań w specyfikacji zamówienia i/lub umowie. Przywołanie tylko AQAP 2110:2016 skutkuje obowiązkiem stosowania wydań norm określonych w tej publikacji, tak więc prosimy o zachowanie wycofanych norm w zbiorze dokumentów zewnętrznych.


Dodaj Komentarz