+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FBXV KONFERENCJA CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
"PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE
INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ"

JUBILEUSZ 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ


Temat przewodni: "Jakość - problemy i rozwiązania"

pod patronatem honorowym Rektora-Komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza SZCZURKA, prof. WAT


pod patronatem medialnym
Prezesa Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
dr hab. inż. Marka ROSZAKA


24-27 września 2019 r.
Hotel Zamek Ryn, POLSKA


Organizatorzy Konferencji:

Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Certyfikacji Jakości