+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni auditorzy,


W związku z rozszerzeniem oferty certyfikacyjnej CCJ planujemy przeprowadzenie szkoleń dla auditorów zainteresowanych rozszerzeniem kompetencji w zakresie:


  • wymagań PN-ISO/IEC 27017 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze oraz
  • wymagań PN-ISO/IEC 27018 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzający PII


Jako pierwsze organizujemy szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 27017, które odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. w godzinach od 8.30- 16.30 w sali szkoleniowej CCJ (III piętro). Koszt szkolenia dla auditorów CCJ wynosi 300 zł plus VAT.


Szkolenie poprowadzi Adam Danieluk przedstawiciel ISSA Polska, specjalista w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa, auditor CISSP, CISM, CISA, CRISC, ITIL Foundation, ISO 27001Lead Auditor, ISO 31000, BS 25999.


Dodaj Komentarz