+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

W dniu 20 lutego 2019 r. w siedzibie CCJ w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku nieodpłatne spotkanie dla pełnomocników systemów zarządzania.

W trakcie spotkania omówiono:


  • zmiany w metodyce audytowania i dokumentowania procesów certyfikacji,
  • wymagania Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w aspekcie praktycznego zastosowania w organizacjach,
  • elementy certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301),
  • system zarządzania energią (ISO 50001),
  • praktyczne aspekty audytowania na zgodność z wymaganiami ISO 9001.


Spotkania będą się odbywały cyklicznie, minimum dwa razy w roku. Już teraz zapraszamy na kolejne, 25 czerwca 2019 r. w siedzibie CCJ w Warszawie przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Jednocześnie zapraszamy na Jubileuszową XV Konferencje "Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską" nt.: "Jakość - problemy i rozwiązania", która odbędzie się w terminie 24-27 września 2019 r. w Hotelu Zamek Ryn.


Dodaj Komentarz