+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo.


Informujemy, że została opublikowana nowelizacja normy PN-EN ISO 22000:2018-08 (wersja angielska), zastępująca ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006). W związku z tym został ustalony trzyletni okres przejściowy dostosowania zgodności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) do wymagań normy ISO 22000:2018-08, upływający z dniem 29.06.2021. Celem zachowania ciągłości posiadanej certyfikacji w obszarze FSMS, certyfikowane organizacje będą zobligowane uzyskać potwierdzenie zgodności z nowymi wymaganiami ISO 22000:2018.


Dodaj Komentarz