+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

KOMITETY

Komitet honorowy

 • płk Paweł Sweklej – Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,
 • dr inż. Martin Dvořák - Defence Standardization, Codification and Government Quality Assurance Authority, Czech Republic.


Komitet naukowy

 • płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego – honorowy przewodniczący.


Członkowie:

 • płk dr inż. Rafał Bazela – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 • prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • dr Ewa Dębicka – Instytut Transportu Samochodowego,
 • dr inż. Marek Gręzicki – Wojskowe Zakłady Uzbrojenia,
 • płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASW – Akademia Sztuki Wojennej,
 • dr inż. Arkadiusz Jóźwiak – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • inż. Emil Košút - Government Quality Assurance, DSCGQA Authority, Slovak Republic,
 • dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • dr inż. Dorota Krupnik – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Alicja Maleszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP – Politechnika Poznańska,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płaczek – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ – Politechnika Śląska,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr inż. Marek Szudrowicz - Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,
 • dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Cobro - Warszawa,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.


Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • mgr Harasimiuk Krzysztof


Członkowie:

 • Włodzimierz Gniewek,
 • Tomasz Kabata,
 • Stanisław Lewandowski,
 • Katarzyna Miszkowska,
 • Ewa Słowik.