+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT,które zostały zaplanowane w kwietniu 2019 r.:


L.p.

SYMBOL

SZKOLENIA

PLANOWANY TERMIN

CENA NETTO

01. QMS / KOR Wewnętrzne systemy compliance i antykorupcyjne oparte na normach ISO 19600 i ISO 37001, spełniające wymagania projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 02.04

500 zł

02.

QMS / ISO 2015

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015

03.04

500 zł

03.

AQAP / NA

Wymagania AQAP 2110:2016

04.04

500 zł

04.

AQAP / OiB

Ocena zgodności wyrobów dla wojska. Odbiory wojskowe w ramach realizacji kontraktów (AQAP 2070:2015)

25.04

500 zł

05.

AQAP / DT

Dokumentacja urządzeń techniki wojskowej

26.04

100 zł

06. EMS / PI

Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja

16.04

500 zł

07.

ISMS / PBI

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017

05.04

500 zł

08.

ISMS / ZBI

Praktyczno-techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji

09.04

500 zł

09. BHP / B System zarządzania BHP wg nowego wydania normy ISO 45001:2018 08.04 500 zł
10. BHP / AW BHP Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 10-12.04
(3 dni)
1600 zł
11. WEB Zmiana wymagań CCJ dotyczących dokumentowania audytu (szkolenie tylko dla Auditorów CCJ) 01.04 50 zł

12.

WEB

Nowe wymagania wniesione przez publikację standaryzacyjną AQAP 2110:2016

12.04

100 zł

13. WEB Planowanie jakości wg AQAP 2105:2019 26.04

100 zł


W celu zgłoszenia i rezerwacji szkolenia prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i Marketingu (261 839 734) lub mailem: szkolenia@ccj.wat.edu.pl.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:


CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail.


Prosimy o dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji szkolenia. Opłatę można uiścić po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.


Informujemy, że:


  • na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia” został opublikowany harmonogram szkoleń otwartych, zaplanowanych w pierwszym półroczu 2019 r. - szczegółowe informacje
  • na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia - Webinarium” został opublikowany harmonogram szkoleń webinarowych, zaplanowanych w pierwszym półroczu 2019 r. - szczegółowe informacjeZAPRASZAMY!!!


Dodaj Komentarz