+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT,które zostały zaplanowane w czerwcu 2019 r.:


L.p.

SYMBOL

SZKOLENIA

PLANOWANY TERMIN

CENA NETTO

01. QMS / KOR Wewnętrzne systemy compliance i antykorupcyjne oparte na normach ISO 19600 i ISO 37001, spełniające wymagania projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 18.06

500 zł

02.

QMS / ISO 2015

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015

05.06

500 zł

03.

QMS / ZKJ

Zarządzanie kosztami jakości 24.06

500 zł

04.

AQAP / NA

Wymagania AQAP 2110:2016

06.06

500 zł

05.

AQAP / OiB

Ocena zgodności wyrobów dla wojska. Odbiory wojskowe w ramach realizacji kontraktów (AQAP 2070:2015)

14.06

500 zł

06.

AQAP / ZR

Zarządzanie ryzykiem w AQAP 2110:2016 (z uwzględnieniem normy PN-ISO 31000)

03.06

500 zł

07.

AQAP / QSA

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 12-13.06
(2 dni)
1000 zł

08.

EMS / EMAS I Weryfikator środowiskowy EMAS

24-26.06

(3 dni)

1950 zł

09. BHP / B System zarządzania BHP wg nowego wydania normy ISO 45001:2018 04.06 500 zł
10.

EN

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 w przedsiębiorstwie 07.06
500 zł

11.

WEB

System zarządzania pomiarami w pigułce

07.06

godz.: 12:00 - 13:30

100 zł

12.

WEB Planowanie jakości wg AQAP 2105:2019 21.06
godz.: 12:00 - 13:30

500 zł


W celu zgłoszenia i rezerwacji szkolenia prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i Marketingu (261 839 734) lub mailem: szkolenia@ccj.wat.edu.pl.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:


CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail.


Prosimy o dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji szkolenia. Opłatę można uiścić po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.


Informujemy, że:


  • na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia” został opublikowany harmonogram szkoleń otwartych, zaplanowanych w pierwszym półroczu 2019 r. - szczegółowe informacje
  • na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia - Webinarium” został opublikowany harmonogram szkoleń webinarowych, zaplanowanych w pierwszym półroczu 2019 r. - szczegółowe informacjeZAPRASZAMY!!!


Dodaj Komentarz