+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

W dniach 10-11 października 2019, w Poznaniu odbyła się 23 edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment. Jest on z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tematyki środowiskowej w Polsce, dlatego też nie mogło na nim zabraknąć również przedstawiciela Centrum Certyfikacji Jakości. Wysoką rangę wydarzenia podkreśliło między innymi wystąpienie Ministra Środowiska – Pana Henryka Kowalczyka. W trakcie kongresu były poruszane aktualne zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz potencjału energetycznego odpadów.


Kongres z gromadził przedstawicieli biznesu, firm komunalnych i organizacji branżowych. Licznie wzięli udział także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.


Centrum Certyfikacji Jakości promowało swoją działalność w obszarze prowadzenia rocznych audytów zewnętrznych w branży gospodarki odpadami:


  • audytów recyklerów (link do odpowiedniej zakładki na naszej stronie www),
  • audytów organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładów przetwarzania (link do odpowiedniej zakładki na naszej stronie www).


CCJ zaprezentowało się również jako akredytowany wertyfikator EMAS oraz akredytowana jednostka certyfikująca system zarządzania środowiskowego według ISO 14001. Nasza oferta spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczestników kongresu.


Dodaj Komentarz