+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB"Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami.
Problematyka audytów w branży gospodarki odpadami."


30 stycznia 2020

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
Aula gen. Andresa, bud. 135