+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

30 stycznia 2020 (czwartek)
09:00 - 09:15 Rejestracja uczestników
09:15 - 09:30 Otwarcie konferencji
Wprowadzenie w tematykę konferencji

09:30 - 12:00

Panel I (wystąpienia audytorów, ekspertów z branży gospodarki odpadami oraz przedstawicieli administracji)
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 14:30 Panel II (praktyczne uwarunkowania związane z oceną zgodności w zakresie spełniania wymagan prawnych w odniesieniu do sposobu funkcjonowania recyklerów - wystąpienia przedsiębiorców gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przedsiębiorców zajmujących się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
14:30 - 15:00 Panel III ekspercki - dyskusja
15:00 - 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji