+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT, które zostały zaplanowane w listopadzie 2019 r.:


L.p.

SYMBOL

SZKOLENIA

PLANOWANY TERMIN

CENA NETTO

01. KOR Standardy ISO 37001 i ISO 19600 w kontekście odpowiedzialności indywidualnej oraz korporacyjnej za korupcję i niezgodność z przepisami 04.11

500 zł

02. AEN Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 05-06.11
(2 dni)

1000 zł

03. WSK Wewnętrzny System Kontroli - wymagania prawne i certyfikacja 28.11 500 zł

04.

QMS / ISO 2015 System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015

07.11

500 zł

05.

QMS / ZP Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004

13.11

500 zł

06.

AQAP / NA Wymagania AQAP 2110:2016

08.11

500 zł

07. AQAP / OiB Ocena zgodności wyrobów dla wojska. Odbiory wojskowe w ramach realizacji kontraktów (AQAP 2070:2015) 22.11
500 zł

08.

ISMS / K System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS/SZBI) - przegląd wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

15.11

500 zł
09. EMS / PI Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja 19.11 500 zł
10. BHP / B Systemy zarządzania BHP wg nowego wydania normy ISO 45001:2018

21.11

500 zł

11.

BHP / AW BHP Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018

25-27.11

(3 dni)

1600 zł

12.

WEB Podstawy zarządzania konfiguracją 08.11
godz.: 12:00 - 13:30

100 zł

13.

WEB

Wewnętrzny System Kontroli – realizacja zamówień, ewidencja i sprawozdawczość

14.11

godz.: 12:00 - 13:30

100 zł
14. WEB Planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105:2019

15.11

godz.: 12:00 - 13:30

100 zł
15. WEB System zarządzania pomiarami w pigułce

29.11
godz.: 12:00 - 13:30

100 zł


W celu zgłoszenia i rezerwacji szkolenia prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i Marketingu (261 839 734) lub mailem: szkolenia@ccj.wat.edu.pl.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:


CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail.


Prosimy o dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji szkolenia. Opłatę można uiścić po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.


Informujemy, że:


  • na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia” został opublikowany harmonogram szkoleń otwartych, zaplanowanych w drugim półroczu 2019 r. - szczegółowe informacje
  • na stronie internetowej CCJ w zakładce „szkolenia - Webinarium” został opublikowany harmonogram szkoleń webinarowych, zaplanowanych w drugim półroczu 2019 r. - szczegółowe informacjeZAPRASZAMY!!!


Dodaj Komentarz