+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Pirotechnika – Dyrektywa 2013/29/UE – CE

Obszary:


 • Wyroby pirotechniczne widowiskowe
  (klasa F1, F2, F3, F4) - PN-EN 15947, PN-EN 16261

 • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego
  (klasa T1, T2) - PN-EN 16256

 • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do pojazdów

 • Pozostałe wyroby pirotechniczne
  (klasa P1, P2) - PN-EN 16263


Moduły (oznakowanie CE):


 • Moduł B - Badanie typu UE

 • Moduł C2 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę wyrobów w losowych odstępach czasu

 • Moduł D - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji

 • Moduł E - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu