KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wdrożyliśmy procedurę postępowania w warunkach nadzwyczajnych, zapewniającą bezpieczeństwo audytowanych organizacji, auditorów oraz pracowników CCJ w procesach certyfikacji.


Deklarujemy pełne wsparcie dla naszych klientów. Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie audytu w miejscu funkcjonowania organizacji prosimy o pisemną informację. Indywidualnie rozpatrujemy każdą sytuację, w zależności od rodzaju auditu określamy warunki i działania mające na celu utrzymanie ciągłości certyfikacji oraz ważności Państwa certyfikatów.


W związku z ograniczeniem spotkań w biurze zapewniamy, że kontakt z Centrum Certyfikacji Jakości będzie utrzymywany w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo z wykorzystywaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji zdalnej, m.in. e-mail, telefon, czy internet.

Na bieżąco wprowadzamy zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz instytucji rządowych. Monitorujemy bieżącą sytuację, analizujemy wpływ zagrożenia na funkcjonowanie i działalność operacyjną CCJ, realizujemy wytyczne i zalecenia wynikające z Ustawy.


Centrum Certyfikacji Jakości pracuje obecnie w trybie zdalnym.


Na stronie w KONTAKTACH udostępnione zostały numery telefonów komórkowych.