+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

SZKOLENIA ONLINE - I PÓŁROCZE

Blok tematyczny Termin szkolenia
AQAP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
AQAP /
NA
Wymagania AQAP 2110:2016 --- --- --- --- --- 05
godz.
9 - 13
AQAP /
PJ
Planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105:2019 --- --- --- --- --- 18
godz.
9 - 13
ZR /
WEB
Zarządzanie ryzykiem w ujęciu biznesowym w dobie kryzysu --- --- --- --- --- 15
godz.
9 - 13
AQAP /
CM
Podstawy zarządzania konfiguracją --- --- --- --- 28
godz.
9 - 13
---
AQAP /
OiB
System oceny zgodności wyrobów na potrzeby SZ RP. Rola RPW w systemie --- --- --- --- --- ---
AQAP /
SpW
System zapewnienia jakości sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami decyzji nr 126/MON --- --- --- --- 27
godz.
9 - 13
09
godz.
9 - 13
AQAP /
DT
Dokumentacja techniczna Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego --- --- --- --- --- 16
godz.
9 - 13
QMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
QMS /
ISO 2015
Podstawowe wymagania ISO 9001:2015 --- --- --- --- --- 04
godz.
9 - 13
QMS /
ZP
Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004 – najważniejsze wymagania --- --- --- --- 25
godz.
9 - 13
19
godz.
9 - 13
ISMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
ISMS /
K
Podstawowe wymagania normy ISO 27001:2017 --- --- --- --- --- 01
godz.
9 - 13
EMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
EMS /
PI
Podstawowe wymagania normy ISO 14001:2015 --- --- --- --- --- 23
godz.
9 - 13
BHP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
BHP /
B
Podstawowe wymagania systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 --- --- --- --- --- 30
godz.
9 - 13
BHP /
WP
Wymagania prawne w obszarze BHP w zakresie: budownictwa, ochrony zdrowia, górnictwa --- --- --- --- --- ---
FSMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
FSMS /
WEB
Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według ISO 22000:2018 --- --- --- --- --- 02
godz.
9 - 13
Pozostałe Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
WSK Wewnętrzny System Kontroli – realizacja zamówień, ewidencja i sprawozdawczość --- --- --- --- 26
godz.
9 - 13
17
godz.
9 - 13
KOR Standardy ISO 37001 i ISO 19600 w kontekście odpowiedzialności indywidualnej oraz korporacyjnej za korupcję i niezgodność z przepisami --- --- --- --- --- ---
BCMS /
WEB
Jak utrzymać ciągłość działania przedsiębiorstwa? Praktyczne aspekty wymagań ISO 22301 --- --- --- --- 29
godz.
10 - 13
---
EnMS / WEB Podstawowe wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001:2018 --- --- --- --- --- 24
godz.
9 - 13