+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


#zostańwdomu

Zapraszamy na szkolenia online! Nie rezygnuj z rozwoju w czasie pandemii!


Standardy ISO 37001 i ISO 19600 a wykazanie należytej staranności w kontekście zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Blok tematyczny Termin szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
KOR / WEB Standardy ISO 37001 i ISO 19600 a wykazanie należytej staranności w kontekście zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych --- --- --- --- 17
godz.
9 - 13
---

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje kolejny projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Przewiduje on zaostrzenie sankcji dla spółek (w tym kar do 50 mln zł) za przestępstwa popełnione przez jej organy, pracowników i przedstawicieli, jeżeli spółka nie zachowała tzw. „należytej staranności”. Prokuratorzy będą oceniać zachowanie należytej staranności m.in. oceniają rzetelność systemu compliance funkcjonującego w spółce.


Normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi oraz ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością są międzynarodowo uznanymi standardami systemów compliance i antykorupcyjnych.


Ich skuteczne i rzetelne wdrożenie ograniczy ryzyko odpowiedzialności podmiotu zbiorowego z tytułu nowych przepisów polskich. Ograniczy także ryzyko odpowiedzialności z tytułu już funkcjonujących przepisów zagranicznych, np. amerykańskich lub brytyjskich, których jurysdykcja łatwo może objąć także spółki polskie.


W wymiarze indywidualnym, dobrze wdrożony system ma niebagatelne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego kierownictwa i pracowników podmiotu zbiorowego oraz dla ograniczenia ryzyka korupcji, nadużyć i łamania przepisów.


Zapraszamy do zapoznania się z obiema normami w kontekście zasad odpowiedzialności.


Celem szkolenia będzie nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sposobu opracowania i stosowania wewnętrznych procedur compliance i antykorupcyjnych zgodnych z tymi standardami w celu ograniczenie ryzyka indywidualnej i korporacyjnej odpowiedzialności prawnej, a także ryzyka szkód majątkowych i wizerunkowych.


W szczególności:


 • Jakie są zalety i ograniczenia wdrażania rozwiązać systemowych?
 • Jakie są kluczowe wymagania standardów ISO 19600 i ISO 37001?
 • Z jaki wyzwaniami należy się liczyć przy ich wdrażaniu?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności karnej kierownictwa i pracowników podmiotu?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (osoby prawnej) na podstawie przepisów polskich, w tym projektowanych?
 • Kiedy do podmiotu polskiego mogą mieć zastosowanie przepisy zagraniczne (w szczególności amerykańskie, brytyjskie, francuskie)?
 • Jak przygotować i wdrożyć rzetelny system compliance i antykorupcyjny, który spełni wymogi „należytej staranności”?
 • Jak przeprowadzić wstępną ocenę ryzyka i samoocenę gotowości podmiotu na nowe przepisy?


Korzyści dla uczestnika lub organizacji:


 • nabycie wiedzy w zakresie metod i technik wdrażania wewnętrznych procedur compliance i antykorupcyjnych opartych na standardach międzynarodowych,
 • umiejętność podniesienia poziomu bezpieczeństwa prawnego kierownictwa i pracowników jednostki,
 • umiejętność dokonania samooceny gotowości podmiotu na nowe przepisy,
 • umiejętność zaplanowania działań organizacyjnych w celu wykazania należytej staranności i ograniczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności przez jednostkę,
 • nabycie umiejętności indywidualnych w zakresie unikania ryzyka niezgodności i ryzyka korupcyjnego.

REJESTRACJA


Koszt szkolenia to: 250 zł netto + 23% VAT (307,50 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć on-line,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym webinarze w formie PDF.