+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


#zostańwdomu

Zapraszamy na szkolenia online! Nie rezygnuj z rozwoju w czasie pandemii!


System oceny zgodności wyrobów na potrzeby SZ RP. Rola RPW w systemie – przegląd wymagań

Blok tematyczny Termin szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
OiB / WEB System oceny zgodności wyrobów na potrzeby SZ RP. Rola RPW w systemie – przegląd wymagań --- --- 16
godz.
9 - 13
--- --- ---

Zakres szkolenia:

 • podstawowe akty prawne,
 • zasady prowadzenia oceny zgodności,
 • czynności wykonywane przez dostawcę (tryb I),
 • badania przeprowadzane przez jednostkę badawczą (tryb II),
 • certyfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą (tryb III),
 • akredytacja,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności,
 • miejsce RPW w systemie zapewnienia jakości,
 • główne zadania RPW,
 • czynności RPW realizowane w procesie nadzorowania jakości,
 • rola RPW w systemie oceny zgodności.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu wymagań Ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (DZ.U. Nr 235, poz. 1700 z późniejszymi zmianami) a także zapoznanie z zadaniami RPW w procesie nadzorowania jakości oraz z rolą RPW w procesie oceny zgodności wyrobów na potrzeby SZ RP.
Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i zastosowaniem teorii w praktyce z zakresu wymagań Ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym zawierającym ćwiczenia warsztatowe oparte na wieloletnich doświadczeniach i najlepszych praktykach. (LINK)

Forma szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem platformy internetowej.


Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie w wersji on-line jest atrakcyjną, efektywną i wygodną formą zdobycia wiedzy w krótkim czasie z wykorzystaniem technik zdalnych.
Szkolenie dedykowane dla organizacji realizujących lub planujących realizować kontrakty dla MON.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

REJESTRACJA


Koszt szkolenia to: 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć on-line,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym webinarze w formie PDF.