+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


#zostańwdomu

Zapraszamy na szkolenia online! Nie rezygnuj z rozwoju w czasie pandemii!


Przegląd wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 – poziom podstawowy

Blok tematyczny Termin szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
FSMS / WEB Przegląd wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 – poziom podstawowy --- --- --- --- --- 09
godz.
9 - 13

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wymaganiami normy.
 • Przedstawienie głównych różnic pomiędzy normą.
 • ISO 22000:2005 a nową normą ISO 22000:2018.
 • Wykorzystanie „podejścia opartego na ryzyku” w procesach zarządzania systemem FSMS.
 • Bardziej skuteczne wykorzystanie systemu FSMS do osiągania celów biznesowych firmy oraz produkcji bezpiecznej pod względem zdrowotnym żywności.


Zakres szkolenia:

 • Zasady FSMS.
 • Podejście procesowe.
 • Podejście oparte na ryzyku.
 • Zakres stosowania normy.
 • Terminy i definicje.
 • Wymagania normy.


Forma szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem platformy internetowej.


Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie jest adresowane dla osób uczestniczących w planowaniu, wdrożeniu, utrzymywaniu i nadzorowaniu systemu a także dla auditorów FSMS zgodnie z ISO 22000:2018.


Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 22000:2018.
 • Możliwość łatwiejszego zintegrowania systemu FSMS z innymi systemami wg norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
 • Uproszczona dokumentacja systemu.
 • Efektywniejsze wykorzystanie systemu FSMS do osiągania celów biznesowych firmy oraz produkcji bezpiecznej żywności i pasz.
 • Łatwiejsze zarządzanie auditami wewnętrznymi w organizacji.
 • Niższe koszty certyfikacji systemu zintegrowanego.


REJESTRACJA


Koszt szkolenia to: 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć on-line,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym webinarze w formie PDF.