+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


#zostańwdomu i rozwijaj swoje kompetencje.

Szkolenie w wersji on-line jest atrakcyjną, efektywną i wygodną formą zdobycia wiedzy w krótkim czasie z wykorzystaniem technik zdalnych.


Przegląd wymagań prawnych w obszarze BHP w zakresie: budownictwa, ochrony zdrowia oraz górnictwa

Blok tematyczny Termin szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
WP / WEB Przegląd wymagań prawnych w obszarze BHP w zakresie: budownictwa, ochrony zdrowia oraz górnictwa --- --- --- --- 12
godz.
9 - 13
---

Jeśli wdrażacie system zarządzania BHP albo już w Państwa organizacji funkcjonuje system, to zapraszamy do aktualizacji wiedzy z obszaru obowiązujących w 2020 roku wymagań i regulacji prawnych w sektorach budownictwa, górnictwa i ochrony zdrowia.


Zakres szkolenia:

 • Wymagania normy ISO 45001:2018 p.6.1.3,
 • Wymagania prawne w obszarze BHP wynikające z Kodeksu Pracy,
 • Wymagania prawne dla branż: budownictwo, górnictwo, ochrona zdrowia.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie wymagań w zakresie wiedzy nt.:


 • wymagań prawnych i innych, które mogą stwarzać ryzyko i szanse BHP dla organizacji,
 • wymagań prawnych w branży budowlanej, ochronie zdrowia, górnictwie.


Forma szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem platformy internetowej.


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w system zarządzania BHP oraz auditorów systemu zarządzania BHP.


Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:

 • wymagań prawnych w obszarze BHP zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz wymagań prawnych dla branży budowlanej, górnictwa oraz ochrony zdrowia.


Czego się nauczę:

Uczestnicy szkolenia poznają:


 • sposób identyfikacji i nadzorowania właściwych wymagań prawnych dla organizacji,
 • sposoby oceny ryzyka i szans BHP dla organizacji, wynikające z wymagań prawnych.


Jak skorzystam?

szkolenie pomoże Państwu:


 • ocenić kompletność i aktualność wymagań prawnych będących podstawą systemu zarządzania BHP,
 • określić sposób nadzorowania wymagań prawnych i innych wymagań, których spełnienie istotnie wpływa na szanse i ryzyka BHP w Państwa organizacji,
 • zarządzać ryzykiem i możliwościami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz systemu zarządzania BHP i tym samym zapewnić ciągłe doskonalenie systemu,
 • pozyskać zaufanie pracowników i klientów dzięki lepszemu zaspokajaniu ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie BHP.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy uzyskają zaświadczenie.


REJESTRACJA


Koszt szkolenia to: 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć on-line,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym webinarze w formie PDF.