+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


#zostańwdomu

Zapraszamy na szkolenia online! Nie rezygnuj z rozwoju w czasie pandemii!


Przegląd wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 - poziom podstawowy

Blok tematyczny Termin szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
EnMS / WEB Przegląd wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 - poziom podstawowy --- --- 28
godz.
9 - 13
--- --- ---

Zakres szkolenia:

Omówienie wymagań ISO 50001:2018 z naciskiem na nowe wymagania:


 • kontekst organizacji i zainteresowane strony,
 • zarządzanie ryzkiem i wykorzystywanie szans,

oraz wymagania rozszerzone:


 • przywództwo i zaangażowanie kierownictwa,
 • kompetencje,
 • komunikację,
 • planowanie operacyjne i nadzór,
 • monitorowanie,
 • pomiary,
 • analizę i ocenę efektywności energetycznej i efektów działania systemu zarządzania energią,
 • przegląd zarządzania.


Omówienie zmian dotyczących: zakresu i granic systemu, przeglądu energetycznego, WWE, wyniku energetycznego, planowania gromadzenia danych dotyczących energii, projektowania, zakupów, udokumentowanych informacji.


Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami systemu zarządzania energią (EnMS) w oparciu o ISO 50001:2018.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze zmianami wynikającymi z nowelizacji normy ale także nauczą się jak nowa norma może skutecznie pomóc poprawić efektywność energetyczną organizacji, zmniejszyć koszty i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.


Forma szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem platformy internetowej.

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie w wersji on-line jest atrakcyjną, efektywną i wygodną formą zdobycia wiedzy w krótkim czasie z wykorzystaniem technik zdalnych.
Szkolenie adresowane jest do organizacji zamierzających doskonalić swoje kompetencje dotyczące zarządzania ryzykiem, poprzez poznanie norm i wskazanie praktycznych możliwości ich wykorzystania do doskonalenia systemu zarządzania.


REJESTRACJA


Koszt szkolenia to: 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć on-line,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym webinarze w formie PDF.