+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Weryfikator środowiskowy EMAS (szkolenie warsztatowe)

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
  Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
EMS / EMAS I Weryfikator środowiskowy EMAS (szkolenie warsztatowe) 3 dni --- --- --- 06-08 --- ---

Zakres szkolenia:

Szkolenie realizowane jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Środowiska i obejmuje 16 godzinny cykl z zakresu wymienionego w art. 20 ust. 2 podpunkt a), b), c), e), h), i), j) rozporządzenia EMAS. Prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych z użyciem prezentacji multimedialnej oraz części ćwiczeniowej opartej na modelach praktycznych i teoretycznych.

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień (lub ich potwierdzenia) do prowadzenia weryfikacji i walidacji w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w organizacjach.

Forma szkolenia:

Wykład, warsztaty, dyskusja.

 

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli weryfikatorów środowiskowych EMAS, którzy chcą uzyskać lub utrzymać swoje kompetencje do prowadzenia weryfikacji i walidacji systemu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem 1221/2009. W szkoleniu mogą również uczestniczyć przedstawiciele organizacji, którzy planują wdrożenie systemu EMAS, lub, w których ten system funkcjonuje, ponieważ uczestnicy szkolenia będą rozwiązywać praktyczne problemy, które mogą pomóc w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego w każdej organizacji.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

  • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.

 

 

Koszt szkolenia to: 2000 zł netto + 23% VAT (2460 zł brutto)

 

Cena obejmuje:

  • przeprowadzenie zajęć,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.

 

Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.