+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB


#zostańwdomu

Zapraszamy na szkolenia online! Nie rezygnuj z rozwoju w czasie pandemii!


Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 – przegląd wymagań oraz praktycznych aspektów wdrażania i certyfikacji

Blok tematyczny Termin szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
KOR II / WEB Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 – przegląd wymagań oraz praktycznych aspektów wdrażania i certyfikacji --- --- --- 22
godz.
9 - 13
--- ---

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnień korupcji i przeciwdziałania korupcji
 • PN ISO 37001:2017-05 – cele i zakres normy
 • Przegląd definicji
 • Przegląd wymagań i relacji między nimi.
 • Dobre praktyki oraz najczęstsze błędy wdrażania i auditowania wymagań normy.
 • Certyfikacja systemu – korzyści i wyzwania.
 • Część warsztatowa – planowanie wdrożenia – praktyczna lista kontrolna.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia będzie nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sposobu zaplanowania i wdrożenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnego z normą PN ISO 37001:2017-05, w celu systemowego ograniczenia ryzyka indywidualnej i korporacyjnej odpowiedzialności prawnej, a także ryzyka szkód majątkowych i wizerunkowych.
W części warsztatowej uczestnicy będą mogli dokonać wstępnej oceny zakresu posiadanych rozwiązań antykorupcyjnych oraz wstępnie zaplanować zakres rozwiązań niezbędnych do wdrożenia lub ulepszenia.


Forma szkolenia:

Wykład i ćwiczenia z wykorzystaniem platformy internetowej.


Uwaga: uczestnicy powinni mieć do dyspozycji własne kopie normy ISO 37001 (ze względu na ochronę praw autorskich nie jest możliwa prezentacja zbyt obszernych fragmentów normy na slajdach).


Do kogo adresowana jest oferta:

Adresatami szkolenia są:


 • przedstawiciele jednostek planujących lub rozważających kompleksowe wdrożenie ISO 37001, w szczególności:

  • członkowie kierownictwa odpowiedzialni za planowanie rozwoju organizacji,
  • oficerowie compliance,
  • dyrektorzy ds. bezpieczeństwa,
  • koordynatorzy procedur antykorupcyjnych
  • pełnomocnicy systemów zarządzania,
  • audytorzy wewnętrzni,
  • doradcy ds. etyki.

 • zewnętrzni auditorzy systemów zarządzania

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • nabycie wiedzy w zakresie metod i technik wdrażania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych opartych na standardach międzynarodowych,
 • umiejętność zaplanowania wdrożenia kompleksowego Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z ISO 37001, możliwego do certyfikacji,
 • nabycie wiedzy na temat dobrych praktyk oraz najczęstszych błędów popełnianych w trakcie jego wdrażania i audytów certyfikacyjnych.

REJESTRACJA


Koszt szkolenia to: 250 zł netto + 23% VAT (307,50 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć on-line,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym webinarze w formie PDF.