+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

URZĄDZENIA RTG DO KONTROLI BAGAŻU – badania i certyfikacja

Certyfikacja w trybie dobrowolnym w oparciu o Program Certyfikacji Urządzeń RTG do Kontroli Bagażu (PC-RTG KB) Prowadzony proces certyfikacji jest w równym stopniu dostępny dla wszystkich organizacji. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie.


  • Badania
  • Certyfikacja