+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki uznał, iż przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system ekozarządzania i audytu (EMAS) zostają zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego.

Biorąc pod uwagę, że audyt energetyczny jest kosztownym i uciążliwym obowiązkiem, wiele organizacji decyduje się zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez wdrożenie systemu EMAS.

Należy pamiętać, że system EMAS jest uniwersalny i dotyczy wszystkich organizacji, niezależnie od profilu działalności.

Innymi korzyściami przemawiającymi za wdrożeniem systemu EMAS są:


  • ograniczenie zużycia surowców i energii.
  • minimalizacja kosztów,
  • redukcja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • utrzymanie zgodności z wymogami prawa ochrony środowiska,
  • obniżenie wysokości stawek ubezpieczeniowych,
  • poprawa wizerunku oraz konkurencyjności na rynku,
  • wzrost świadomości ekologicznej pracowników.


W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty CCJ w zakresie:W przypadku chęci otrzymania oferty cenowej dotyczącej weryfikacji EMAS, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zapytania ofertowego, które można znaleźć tutaj. Ofertę przesyłamy w ciągu 24 godzin od momentu przesłania w/w formularza.


W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Cezarym Bańkowskim – 510 058 960, cezary.bankowski@ccj.wat.edu.pl


Dodaj Komentarz