+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Okres przejściowy wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO 22000:2018-08
„System zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego”


Informujemy, że w dniu 23.07.2020 r. zostało opublikowane polskie wydanie normy - PN-EN ISO 22000:2018-08, zastępujące PN-EN ISO 22000:2006. Przypominamy, że z dniem 29.06.2021 r. upływa termin okresu przejściowego dostosowania systemu zarządzania FSMS do wymagań nowej normy.


Wszystkie certyfikaty wydane przez CCJ na zgodność z normą ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006) stracą swoją ważność z dniem 29.06.2021 r. W celu utrzymania ciągłości posiadanej certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, organizacja powinna poddać się ocenie na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000:20218 w terminie do 29.06.2021 r.


Wnioski na certyfikację na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 będą przyjmowane do 10 grudnia 2020 r, a od 01 stycznia 2021 r. będą rozpatrywane tylko wnioski na nowe wymagania normy ISO 22000:2018. Wnioski są dostępne bezpośrednio na stronie www.ccj.wat.edu.pl w zakładce certyfikacja systemów zarządzania (dokumenty do pobrania).


Audity na zgodność z normą 22000:2018-08 mogą być przeprowadzane w ramach planowanych auditów nadzoru, ponownej certyfikacji lub auditu specjalnego.


W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących procesu certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2018-08 proszę o kontakt z osobami:Dodaj Komentarz