+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo!


14 grudnia 2020 roku zostało opublikowane nowe Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie aktualizuje załączniki do rozporządzenia 428/2009, czyli wykaz produktów podwójnego zastosowania i generalne unijne zezwolenia.


Dodaj Komentarz