+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Opinie dotyczące spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych – do koncesji MSWiA

Wydawanie opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz aktami wykonawczymi.

 

Wniosek dostępny w zakładce DO POBRANIA