+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szkolenia potwierdzające przygotowanie zawodowe – do koncesji MSWiA

Szkolenia potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz aktami wykonawczymi.

 

Najbliższe szkolenia planowane są w następujących terminach:

 

08-09.09.2021 r.

06-07.10.2021 r.

09-10.11.2021 r.

08-09.12.2021 r.

 

Koszt szkolenia wynosi:

 

1/2 przeciętnego wynagrodzenia w zakresie dot. wytwarzania i obrotu (zgodnie z § 7 pkt 1 ww. rozporządzenia).

2/3 z 1/2 przeciętnego wynagrodzenia w zakresie dot. wyłącznie obrotu (zgodnie z § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia).

 

Wniosek dostępny w zakładce DO POBRANIA