+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szkolenia potwierdzające przygotowanie zawodowe – do koncesji MSWiA

Szkolenia potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz aktami wykonawczymi.

 

Wniosek dostępny w zakładce DO POBRANIA