+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Państwo!

 

Dnia 1 kwietnia 2021 roku zostało opublikowane nowe Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. (Poz. 604) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym. Zmiany w obowiązującym akcie prawnym polegają na zamieszczeniu w jednym obwieszczeniu treści i wzorów dokumentów z poprzednio obowiązujących dwóch aktów prawnych tj.: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r (Dz. U. poz. 924), oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r (Dz. U. poz. 1748).


Dodaj Komentarz